חיבור מהיר אלחוטי של הטלפון לכל מערכת

חיבור מהיר אלחוטי של הטלפון לכל מערכת